Profil naukowo-badawczy Instytutu Teleinformatyki

Obszar: Metody obliczeniowe, symulacja procesów
Zakres: Metody numeryczne, symulacja i modelowanie procesów, symulacja procesów i zjawisk fizycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w tym “moving mesh”.

Obszar: Przetwarzanie sygnałów
Zakres: Sztuczna inteligencja, systemy eksperckie, klasyfikatory, przetwarzanie i analiza sygnałów (1D, 2D, 3D), rozpoznawanie wzorców, segmentacja i analiza ilościowa obrazów 2D i 3D, rozpoznawanie obiektów, analiza sekwencji video, systemy wizyjne, OpenCV, CUDA, metody statystyczne w analizie danych.

Obszar: Przetwarzanie dokumentów/informacji
Zakres: Świadomość kontekstu (context-awareness) urządzeń mobilnych, akwizycja i modelowanie kontekstu, ontologie i ich przechowywanie, regułowe zapytania kontekstowe.
Biometryka, identyfikacja i weryfikacja, bezpieczeństwo dostępu, systemy multimodalne.
Digitalizacja i indeksowanie dokumentów papierowych, OCR, archiwizacja elektroniczna, przetwarzanie języka naturalnego, konwertowanie, systemy zarządzania dokumentami.

Obszar: Przetwarzanie danych - metody niskopoziomowe
Zakres: Przesyłanie i przetwarzanie na bieżąco dużej ilości danych. Projektowanie logiki i programowanie FPGA. Modelowanie sieci przesyłania informacji w systemie zdarzeń dyskretnych.

Obszar: Sieci komputerowe
Zakres: Projektowanie sieci, dobór sprzętu, konfiguracja (wszelkie technologie sieciowe i urządzenia).

Obszar: Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych
Zakres: Bezpieczeństwa systemów komputerowych ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo sieci komputerowych. Wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa w firmach, wdrożenia systemów ochrony sieci i dogłębny monitoring oraz analiza ruchu sieciowego.

Obszar: Wirtualizacja, programowanie równoległe
Zakres: Wirtualizacja systemów komputerowych, programowanie dla hypervisorów, izolacja wydajności, chmura, modele usług chmurowych (SaaS, PaaS, IaaS), przemysłowe usługi sieciowe, programowanie równoległe, programowanie kart graficznych.