Seminaria

Instytut prowadzi cotygodniowy cykl seminariów z tematyki badań prowadzonych przez pracowników ITI. Spotkania odbywają się regularnie co środę o godzinie 9:15 w sali 131 w budynku Houston.

  Prelegent Temat
5.12.2018 Mateusz Baran  
12.12.2018 Krzysztof Rzecki  
9.01.2019 Zbisław Tabor  Symulacje działania akceleratora medycznego i zastosowaniu tych symulacji w prowadzeniu testów eksploatacyjnych akceleratora

Seminaria wygłoszone

  Prelegent Temat
31.10.2017 prof. Dimitris Politis,
Unversity of California,
San Diego
 
7.11.2018 Zbisław Tabor Zagadnienia z medycznej diagnostyki obrazowej, które wymagają wsparcia komputerowego i nad którymi pracujemy w Instytucie Teleinformatyki
14.11.2018 prof. Piotr Bajorski,
Rochester Institute of Technology
Methods of Predictive Analytics and Statistical Learning
28.11.2018 prof. Piotr Bajorski,
Rochester Institute of Technology