Seminaria

Instytut prowadzi cotygodniowy cykl seminariów z tematyki badań prowadzonych przez pracowników ITI. Spotkania odbywają się regularnie co środę o godzinie 9:15 w sali 131 w budynku Houston.

  Prelegent Temat
9.01.2019 Zbisław Tabor  Symulacje działania akceleratora medycznego i zastosowaniu tych symulacji w prowadzeniu testów eksploatacyjnych akceleratora

Seminaria wygłoszone

  Prelegent Temat
31.10.2017 prof. Dimitris Politis,
Unversity of California,
San Diego
 
7.11.2018 Zbisław Tabor Zagadnienia z medycznej diagnostyki obrazowej, które wymagają wsparcia komputerowego i nad którymi pracujemy w Instytucie Teleinformatyki
14.11.2018 prof. Piotr Bajorski,
Rochester Institute of Technology
Methods of Predictive Analytics and Statistical Learning
28.11.2018 prof. Piotr Bajorski,
Rochester Institute of Technology
5.12.2018 Mateusz Baran  
12.12.2018 Krzysztof Rzecki