Seminaria archiwalne 2016/2017

Instytut prowadzi cotygodniowy cykl seminariów z tematyki badań prowadzonych przez pracowników ITI. Spotkania odbywają się regularnie co środę o godzinie 9:15 w sali 131 w budynku Houston.

Seminaria wygłoszone

  Prelegent Temat
5.10.2016 T. Sośnicki System przetwarzania danych
19.10.2016 T. Gąciarz Obrazy medyczne
26.10.2016 K. Rzecki Nowy algorytm klasyfikacji
16.11.2016 M. Michałek Pomiary wstęg Shumanna w górnych warstwach atosfery
23.11.2016 M. Baran Wyszukiwanie brzegów obiektów w oparciu o analizę składowych geodezyjnych
30.11.2016 D. Żalesko Zdecentralizowany system zapewnienia jakości transmisji w sieciach teleinformatycznych z zastawianiem metod agentowych
14.12.2016 D. Michalski Wirtualna brochoskopia