Seminaria archiwalne 2013/2014

Instytut prowadzi cotygodniowy cykl seminariów z tematyki badań prowadzonych przez pracowników ITI. Spotkania odbywają się regularnie co środę o godzinie 9:15 w sali 131 w budynku Houston.

Seminaria wygłoszone:

DataPrelegentTemat
02.11.2013 D. Żelasko Pay and Require, szczegóły...
13.11.2013 D. Żelasko Agent system for intelligent traffic management in computer networks, szczegóły...
20.11.2013 K. Rzecki Mobile Context Awareness - Świadomość kontekstu urządzeń mobilnych
27.11.2013 K. Czajkowski Customer relationship in a bank-account database
04.12.2013 J. Kołodziej Massive distributed data and task management in modern cloud-to-cloud systems - an introduction to Big Data solutions, szczegóły...
11.12.2013 T. Sośnicki Zabezpieczanie aplikacji w Pythonie - Sposób na ochronę kodu źródłowego
08.01.2014 L. Bieniasz Wybrane zagadnienia automatyzacji badan naukowych na przykładzie
elektrochemii, szczegóły...
15.01.2014 M. Baran Omówienie teorii metod HDMR służących do aproksymacji funkcji wielu zmiennych. Wskazanie zastosowań w różnych dziedzinach nauki i techniki.
29.01.2014 A. Siegel Komputerowe badanie materiałów, szczegóły...
26.02.2014 P. Pławiak Autorskie zastosowania metod inteligencji obliczeniowej, szczegóły...
12.03.2014 M. Niedźwiecki Wieloagentowe negocjacje i sieci Eval-net, szczegóły...
19.03.2014 E. Lubkiewicz Nokia Solutions and Networks TC Kraków: Cooperation with Universities, szczegóły...
26.03.2014 P. Poznański Improving Large Scale Software Systems by High Level Flow Control Analysis in Early Development Phases, szczegóły...
02.04.2014 Z. Tabor Komputerowe wspomaganie medycznej diagnostyki obrazowej, szczegóły...
09.04.2014 J. Płażek Selected issues of histogramming on GPGPUs, szczegóły...
23.04.2014 T. Gąciarz Automatyczna detekcja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w czasie rzeczywistym, szczegóły...
14.05.2014 K. Korcyl  
21.05.2014 J. Chwastowski  
21.05.2014 P. Malecki  
28.05.2014 M. Ciecholewski  
04.06.2014 Dr Navnit Jha,
South-Asian University,
New Delhi, India
Analysis and computation of higher order singular two point boundary value problems using geometric mesh