Dydaktyka

Przedmioty

Pracownicy instytutu prowadzą ćwiczenia, laboratoria oraz wykłady z przedmiotów:

Specjalności

Instytut Teleinformatyki prowadzi, dla kierunku Informatyka specjalność:

  • Teleinformatyka.