Dydaktyka

Przedmioty

Pracownicy katedry prowadzą ćwiczenia, laboratoria oraz wykłady z przedmiotów:

Specjalności

Katedra Teleinformatyki prowadzi, dla kierunku Informatyka specjalność:

  • Teleinformatyka,
  • Data science.