Harmonogram obron

Terminy egzaminów dyplomowych, dla studentów kierunku INFORMATYKA, przeprowadzanych w Instytucie Teleinformatyki:

 

Termin egzaminu dyplomowego

Ostateczny termin składania prac

31.01.2018* 16.01.2018*
21.02.2018 07.02.2018
28.03.2018 14.03.2018
11.07.2018 28.06.2018
19.09.2018 05.09.2018

 

Prace wraz z dokumentami podanymi na stronie WFMiI należy składać w sekretariacie Instytutu Teleinformatyki (bud. Houston).

Szczegółowe informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, wraz z listą niezbędnych dokumentów i załączników znaleźć można w procedurze procedurze dyplomowania

* Egzamin przede wszystkim dla studentów studiów I stopnia chcących wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia.

 

 

 

Aktualizacja: 2015-09-15