Harmonogram obron

Terminy egzaminów dyplomowych, dla studentów kierunku INFORMATYKA, przeprowadzanych w Instytucie Teleinformatyki:

Termin egzaminu dyplomowego

Ostateczny termin składania prac

31.01.2018 i 01.02.2018
16.01.2018
21.02.2018 07.02.2018
28.03.2018 14.03.2018
11.07.2018 28.06.2018
19.09.2018 05.09.2018
 

Szczegółowy harmonogram obron w dniu 28.03.2018 w załączniku poniżej.