Harmonogram obron

Terminy egzaminów dyplomowych, dla studentów kierunku INFORMATYKA, przeprowadzanych w Katedrze Teleinformatyki:

Termin egzaminu dyplomowego

Ostateczny termin składania prac

12-14.02.2020 5.02.2020
 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Katedry z zachowaniem wyznaczonych terminów składania prac.