Harmonogram obron

Terminy egzaminów dyplomowych, dla studentów kierunku INFORMATYKA, przeprowadzanych w Instytucie Teleinformatyki:

Termin egzaminu dyplomowego

Ostateczny termin składania prac

30.01.2019
16.01.2019
27.03.2019 15.03.2019
02 i 03.07.2019 19.06.2019
11.09.2019 28.08.2019
 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu z zachowaniem wyznaczonych terminów składania prac.