Informacje o KTI

Władze katedry

Kierownik katedry: dr inż. Paweł Pławiak

 

Sekretariat

Sekretariat Katedry mieści się w budynku Houston pokój 102 (pierwsze piętro).

Sekretariat jest czynny dla studentów od godziny 08.30 do 14.30.

 

Informacje o katedrze

Podobnie jak w przypadku każdej jednostki wyższej uczelni - misja Katedry Teleinformatyki opiera się na dwóch filarach: dydaktyce i badaniach naukowych. Obu tym filarom poświęcamy wiele uwagi i zaangażowania. W odpowiedzi na trwające rewolucje Internet of Things i Big Data, prowadzimy specjalności teleinformatyka i analityka danych, i efektywnie przygotowujemy przyszłych absolwentów Politechniki Krakowskiej do wyzwań, które staną przed nimi na rynku pracy. Program oferowanych przez nas specjalności obejmuje wachlarz niezbędnych obecnie wiedzy i umiejętności: od zagadnień dotyczących FPGA i 4G przez uczenie maszynowe, aż po metody analizy Big Data. W dydaktykę aktywnie włączają się specjaliści, pracownicy największych firm IT, oferując wykłady monograficzne dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień technologicznych. Naszą działalność dydaktyczną doceniają partnerzy z branży IT. Warte setki tysięcy złotych granty Nokii i Motoroli pozwoliły na wyposażenie nowoczesnych laboratoriów teleinformatycznych.

Nasze kompetencje dydaktyczne są budowane w oparciu o prowadzone przez nas badania naukowe. Uczestniczymy w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych współfinansowanych przez Unię Europejską. Projektujemy systemy informatyczne wspomagające procedury medyczne. Zbudowany w Katedrze Teleinformatyki system do wspomagania diagnostyki raka płuc integruje rozwiązania z obszaru mechatroniki, systemów wizyjnych, analizy obrazu i rozszerzonej rzeczywistości. W celu ograniczenia efektów ubocznych u pacjentów leczonych promieniowaniem jonizującym budujemy urządzenia, które będą testować poprawność funkcjonowania akceleratorów medycznych stosowanych w radioterapii chorób nowotworowych. Projektujemy systemy wspomagające medyczną diagnostykę obrazową, które automatyzują i obiektywizują pracę lekarza radiologa, oceniającego obecność i nasilenie zmian patologicznych w oparciu o trójwymiarowe obrazy z tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego.

Oprócz badań przynoszących bezpośrednie efekty praktyczne, prowadzimy również badania podstawowe. Katedra Teleinformatyki uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów fizyki wysokich energii, budując systemy informatyczne do akwizycji i analizy danych generowanych w takich eksperymentach. W projekcie PANDA jesteśmy odpowiedzialni za opracowanie metody detekcji i analizy śladów cząstek w detektorze, będącym częścią akceleratora eksperymentu PANDA. W projekcie CREDO Katedra jest odpowiedzialna za budowę infrastruktury softwarowej eksperymentu typu „social science”: użytkownicy smartfonów instalując na swoich smartfonach oprogramowanie przygotowane w Katedrze Teleinformatyki stają się uczestnikami eksperymentu, a ich smartfony detektorami cząstek promieniowania kosmicznego. Klasyfikując sygnały rejestrowane przez smartfony, przygotowujemy dane, które być może pozwolą w przyszłości rozwiązać jedną z najbardziej intrygujących zagadek wszechświata - tą dotyczącą grawitacji kwantowej, a więc na przykład tego, co się dzieje we wnętrzu czarnej dziury.

Poza badaniami z obszaru fizyki, prowadzone są również badania podstawowe w zakresie elektrochemii obliczeniowej i teoretycznej, w tym prace dotyczące rozwoju metod obliczeniowych i symulacyjnych. Liczne prace z tej dziedziny są publikowane w czołowych światowych czasopismach fachowych.

Zespół Katedry Teleinformatyki obejmuje zarówno pracowników młodych, jak i doświadczonych, wieloletnich badaczy i dydaktyków. Prace doktorskie bronione przez naszych pracowników są regularnie wyróżniane. Do badań naukowych włączamy naszych studentów. Zapraszamy do dalszego przeglądania naszej strony internetowej, przede wszystkim zapraszamy jednak do bezpośredniego kontaktu z nami.