Profil pracownika
Contact-image
Profesor nadzwyczajny
Lista publikacji z afiliacją PK
Address: Houston 104
Phone: (012)-628-26-73
Informacje osobiste


Informacje dla studentów:
http://mars.iti.pk.edu.pl/~bieniasz/

Praca naukowa, badania:
http://www.cyfronet.krakow.pl/~nbbienia/

Adres: lbieniasz@pk.edu.pl jest adresem do wewnętrznej korespondencji na PK

Adres: nbbienia@cyf-kr.edu.pl jest preferowanym adresem do korespondencji zewnętrznej

Alias: leslaw.bieniasz@pk.edu.pl przekierowuje pocztę na adres nbbienia@cyf-kr.edu.pl