Profil pracownika
Contact-image
Adiunkt
Kierownik Katedry
Lista publikacji z afiliacją PK
Address: Houston 102 B
Phone: (012)-628-26-66
http://home.agh.edu.pl/~plawiak/
Informacje osobiste

 


Doświadczenie zawodowe:

Od 10.2013

Asystent naukowo-dydaktyczny

Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Instytut Teleinformatyki


Wykształcenie:

Od 10.2012

Studia doktoranckie w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego

promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

2012

Magister Inżynier Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Porównanie systemów analizy danych opartych na metodach sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przetwarzania sygnałów z e-nosów

promotor: dr inż. Wojciech Maziarz


 Tematyka badań naukowych:

2014 - obecnie

Identyfikacja i uwierzytelnianie osób na podstawie rysowanych wzorów na ekranie urządzenia mobilnego przy wykorzystaniu metod inteligencji obliczeniowej.

2014 - obecnie

Rozpoznawanie gestów języka migowego przy użyciu specjalistycznej rękawicy z 10 czujnikami przyspieszenia za pomocą metod inteligencji obliczeniowej.

2012 - obecnie

Projektowanie systemu diagnozującego dysfunkcje mięśnia sercowego na podstawie sygnału EKG przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji (systemu ewolucyjno-neuronowego).

2012

Projektowanie systemu analizującego wydychane powietrze w celu określenia stężenia cukru we krwi (diagnozowania cukrzycy) z wykorzystaniem SVM (maszyny wektorów nośnych).

2011

Projektowanie systemu oceniającego stan wypracowania pompy wyporowej przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Zaprojektowano 3 systemy bazujące na sieciach: MLP, PNN i GRNN.

2011 - 2012

Opracowanie systemów analizy danych opartych na metodach sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przetwarzania sygnałów z e-nosa. Zaprojektowano 23 systemy analizy danych wykorzystujące inteligencję obliczeniową (metody pojedyncze i hybrydowe) do rozwiązywania problemów analizy jakościowej (klasyfikowania 10 gatunków herbaty, 12 systemów) i ilościowej (aproksymowania 5 poziomów stężenia fenolu, 11 systemów) mieszanin gazowych.


  Publikacje naukowe:

1. P. Pławiak, W. Maziarz; Comparison of Artificial Intelligence Methods on the Example of Tea Classification Based on Signals from E-nose Sensors; Advances in Signal Processing; 10/2013; 1(2): 19-32; nowe czasopismo jeszcze bez IF i bez punktów MNiSW

DOI: 10.13189/asp.2013.010202

WWW: http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=274

2. P. Pławiak, W. Maziarz; Classification of tea specimens using novel hybrid artificial intelligence methods; Sensors and Actuators B: Chemical; 03/2014; 192: 117-125; IF = 3.7, MNiSW = 40 pkt.

DOI: 10.1016/j.snb.2013.10.065

WWW: http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2013.10.065

3. P. Pławiak, R. TadeusiewiczApproximation of phenol concentration using novel hybrid computational intelligence methods; International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 01/2014; 24(1): 165-181; IF = 1.2, MNiSW = 25 pkt.

DOI: 10.2478/amcs-2014-0013

WWW: https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=paper&paper=746

4. P. PławiakAn estimation of the state of consumption of a positive displacement pump based on dynamic pressure or vibrations using neural networks; Neurocomputing; 11/2014; 144: 471-483; IF = 1.8, MNiSW = 30 pkt.

DOI: 10.1016/j.neucom.2014.04.026

WWW: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2014.04.026


 Nagrody:

II miejsce w XXIX ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) na najlepsze prace magisterskie z informatyki


 Prowadzone przedmioty:

1. Systemy Wbudowane

2. Podstawy Elektroniki i Techniki Cyfrowej

3. Administrowanie Systemami Komputerowymi